چهارشنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۸۸

این اندیشه سیاسی رفسنجانی است که غیر قابل تحمل شده

دوشنبه، راه خروجی زنجان را به سمت تهران ماموران یونیفورم پوش و لباس شخصی سپاه کنترل می کردند. آن ها سلیقه ای ماشین ها را متوقف و بازرسی می کردند ... تصور این که مشارکت کم نظیر مردم در انتخابات سرمنشا مشکلات جدی امنیتی شود، برای کسانی که از غیب خبر ندارند؛ تا همین پنج روز قبل هم سخت بود
*
دوشنبه خیابان دانشگاه بندرعباس و سایر خیابان های منتهی به آن شدیدا متشنج بوده. مردم از بالای ساختمان ها به سمت پلیس سنگ پرتاب می کرده اند و نیروهای پلیس هم در ضرب و شتم مردم و دانشجویان چیزی به اسم رحم و مروت را در پایگاه هایشان جا گذاشته بودند. ماموران در تعقیب جوانان به آپارتمان های مردم هم هجوم برده و در پارکینگ ها به برخی اتومیبل ها صدمه زده اند
*
یک پیام تلفنی خودکار در منزل دریافت کرده ایم که با برشمردن چندین و چند ماده قانونی هشدار داده که با رسانه های خارجی تماس نگیریم و در تجمعات شرکت نکنیم و گرنه فلان بهمان! آخرش هم گفته: "با تشکر"
*
به گمانم جریان انتخابات به سمتی هدایت شد که مفهوم آن شکست هاشمی رفسنجانی تعبیر شود. این موج را احمدی نژاد در مناظره با موسوی راه انداخت و کسی هم جلودارش نشد ... حرف های چند ماه قبل رفسنجانی را درباره تخصصی شدن فقه یادتان هست؟ او گفته بود: "نمي توان جامعه اي را که تحت عنوان اسلام اداره مي شود، با برخي رواياتي مديريت کرد که هزار و چند سال پيش در آن شرايط بدون اجتهاد، بدون توجه به عقل و بي توجه به مصالح و مفاسد، نقل شده است. در آن دوران موضوع هوا و فضا، اعماق چند هزار متري زمين و مسائل پيچيده امروزي وجود نداشت. مسائل مستحدثه مسائلي هستند که هر لحظه اتفاق مي افتند و در دوران کنوني، ما بايد با عقل و منابعي که در اختيار داريم، آن ها را حل کنيم " ... آویزان شدن بر شاخه مبارزه با مفاسد اقتصادی در هجمه علیه رفسنجانی پوششی برای حذف و انزوای "اندیشه سیاسی" اوست که مبتنی بر روزآمدی و پویایی است. جایگاه وی به عنوان رییس مجلس خبرگان رهبری خطر وی را برای طیفی که با اندیشه امام مشکل جدی داشتند، بارزتر کرده است. امام در ماه های آخر عمرشان از تحجّر بسیار شکوه و شکایت داشت؛ آن جریان منکوب شده سابق و احیا شده فعلی، حالا رفسنجانی را نمی تواند تحمل کند؛ بحث تخلفات اقتصادی یک "شیره مالی ملّی" بر سر مردم است

ارسال یک نظر