شنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۸۸

دیکتاتور

کالیگولا، دیکتاتور روم، یک بار با عصبانیت فریاد بر آورد: ای کاش همه شما رومی ها فقط یک گردن داشتید

ارسال یک نظر