چهارشنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۸۸

آقای احمدی نژاد! مشتی خس و خاشاک منهای هشت نفر چقدر می شود؟خبر دوم: هشت نفر از معترضان به تقلب در انتخابات، دیروز در میدان آزادی تهران به ضرب گلوله کشته شدند
خبر اول: احمدی نژاد چند روز قبل معترضان را مشتی خس و خاشاک خوانده بود


*
عکس بالایی و پایینی: همانی که در میدان آزادی به روی مردم آتش گشود

ارسال یک نظر