جمعه، تیر ۰۵، ۱۳۸۸

مایکل جکسون هم قرار نبود نمیرد


مایکل جکسون، ستاره بی بدیل و شهیر و البته پرحاشیه موسیقی پاپ، دیشب در سن پنجاه سالگی در لس آنجلس درگذشت ... تعداد بسیار فراوان طرفداران و ثروت کلان این هنرمند هم او را عمر جاودان نبخشید. بی تردید همه خبرها تا روزها تحت الشعاع همین یک خبر خواهد بود با این همه یک چیز مسلم است؛ این که حضرت عزراییل خبر گوش نمی کند؛ کارش را انجام می دهد؛ بی آن که برایش مهم باشد سوژه مورد نظر مشهور است یا ثروتمند یا هیچکدام، خود را به آسمان چسبانده و در برج عاج برای سربازانش نقشه حفاظت از تاج و تخت خودش را می ریزد یا نه؛ یکی است از همان سربازان است ... حقّا که مرگ قطعی ترین و در عین حال فراموش شده ترین خبر زندگی همه است.

ارسال یک نظر