جمعه، تیر ۰۵، ۱۳۸۸

یک اغتشاشگر + یک پلیس ضد آشوب

یک اغتشاشگر سبز
**


در حال تمیز کردن شیشه ماشین مردم با باتوم

ارسال یک نظر