شنبه، تیر ۰۶، ۱۳۸۸

پاک دستی میرحسین


سه روز قبل، کتاب "پا به پای آفتاب؛ گفته ها و ناگفته ها از زندگی امام خمینی" را می خواندم؛ تصادفا و در همان صفحات اول کتاب به نقل از حجت الاسلام علی اکبر آشتیانی به خاطره ای برخوردم از پاک دستی میرحسین. آشتیانی می گوید که پس از انتشار پیام "بسیار مهم برائت امام"تصمیم می گیرد که این پیام را در کاغذ مرغوب با گیرایی های ظاهری مناسب به چهار زبان عربی، انگلیسی، فرانسه و اردو منتشر کنند. سطح سلیقه آقایان البته آن قدر بالا بوده که امکانات داخل کشور جوابگو نمی شود! وی ادامه می دهد: "شخصا با آقای موسوی نخست وزیر صحبت کردم. ایشان گفتند که در آن شرایط، تهیه چنان ارزی برای دولت کار مشکلی است". به این ترتیب میرحسین حاضر نمی شود ارز دولتی برای انتشار این کتاب در اختیار آقایان قرار دهد. آشتیانی سپس ادامه می دهد که خود امام هم برای انتشار کتاب به استفاده از ارزهایی که به عناوین شرعی نزد ایشان بوده رضایت نمی دهند. این روزها حتی تصور این که یک مقام دولتی برای چاپ پیام "بنیانگذار جمهوری اسلامی" حاضر نشود ارز ارزان در اختیار دیگران قرار دهد و خود رهبری هم رضایت ندهد به استفاده از دلارهایی که در اختیار دارد؛ اگر نگوییم محال، که "سخت" است؛ استحاله ارزش ها که می گویند لاجرم همین هاست دیگر ... البته به گفته حجت الاسلام آشتیانی سر انجام آن کتاب نفیس با ارز آزاد همان سال چاپ و منتشر شد!

ارسال یک نظر