چهارشنبه، تیر ۰۳، ۱۳۸۸

فکر این جا را نکرده بودند

فکر همه جایش را کرده بودند؛ قطع پیامک ها و فی لتر کردن گسترده سایت های خبری و اجتماعی، بستن راه خبرنگاران داخلی و خارجی برای تهیه عکس و فیلم و گزارش از له کردن مردم، بازداشت های بی محابا و گسترده، جشن زود هنگام پیروزی، فراخوان گسترده پلیس و بسیج و لباس شخصی به خیابان و شستشوی باتوم ها با خون و گوشت مردم، باز کردن در آرشیو صد او سیما و راه انداختن سیل پخش فیلم های کمدی و پرفروش برای القای فضای گل و بلبلی ... ولی فکر یک جای کار را نکرده بودند؛ فکر اشتیاق مردم مصرف زده ایران به جدیدترین نوع موبایل ها و این که حالا خیلی ها هم موبایل دوربین دار دارند و حالی شان می شود که بلوتوث چیست و آپلود کردن تصویر یعنی چه ... آن ها به همین یک فقره موبایل های دوربین دار باخته اند، و به حس جان گرفته بی اعتمادی که این موبایل های دوربین و بلوتوث دار، سند های آن را در سینه به سینه و چشم به چشم همه جا خواهند چرخاند. شاید سال ها قبل تر چون مفتی های عربستان، باید بر حرمت موبایل های دوربین دار حکمی صادر می شد؛ اینک اما خیلی دیر است

ارسال یک نظر