چهارشنبه، خرداد ۱۳، ۱۳۸۸

فعالیت انتخاباتی آقای وزیر


سخنرانی "وزیر" بهداشت به مناسبت سالگرد ارتحال امام به دعوت ستاد "مردمی" محمود احمدی نژاد در بندرعباس؛ سیزده خرداد
*
ماده 68 فصل ششم قانون انتخابات ریاست جمهوری: انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری كه جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت كارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امكانات وزارتخانه ها و ادارات شركتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی كه از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می كنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته می شود
تبصره 2 ـ ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذكر سمت خود حق ندارند له و علیه هیچیك از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه ، اطلاعیه ، پلاكارد بدهند

ارسال یک نظر