دوشنبه، تیر ۰۸، ۱۳۸۸

مسلّمات


مسلّمات که زیاد است: انتخابات حتما تایید می شد، اصلا هر چه انتخابات تا حالا باطل شده، به نفع دوستان بوده، حالا که برنده معلوم کرده شده بود و دوستان نیز از ماه ها قبل حتی روی تعداد آرا توافق داشتند؛ رویای ابطال تعبیر نشدنی بود. بازیِ باز شماری هم مضحک تر از آن بود که بخواهیم به آن بپردازیم ... این وسط، ندا و نداها زنده نمی شوند اما؛ یادشان درخشان

ارسال یک نظر