چهارشنبه، خرداد ۱۳، ۱۳۸۸

عصبي شدن هاي معجزه هزاره سوم


زیر سئوال بردن بیست و چهار سال از سی سال عمر انقلاب و نظام و ادعای تلاش یکی از سران نظام برای ساقط کردن دولت نهم با همدلي یک کشور پادشاهی در منطقه، که توسط احمدی نژاد در اظهارات انتخاباتی اخیر وی مطرح شده؛ با حیرت مجامع رسانه ای و سیاسی بی طرف نیز مواجه شده است. وهم زدگی و عصبی شدن رییس دولت نهم در پی بالا رفتن روز به روز احتمال شکست سنگین در انتخابات، باعث شده تا وی برای تثبیت خود این چنین تیشه به ریشه مجموعه نظام و آبروی آن بزند؛ فضا را مسموم و ملتهب کند تا شاید فرجی برای گره کور دولت بی کفایتش حاصل آید. همه دولت های بیست و چهار سال قبل از دولت نهم از طریق رای مردم برگزیده شده اند و معجزه هزاره سوم خود بهتر می داند که هر چند مولود یک شعبده شبانگاهی است، اما در جایگاه قانونی ششمین رییس جمهوری اسلامی ایران حق ندارد چنین گستاخ و خاطر جمع از توبیخ و اثبات ادعاهای خود، به تشویش اذهان عمومی بپردازد. دادستان کل کشور، در جایگاه مدعی العموم، اگر ملاحظات سیاسی نداشت و یا کر و کور نبود، باید که این اظهارات را پیگیری می کرد. البته کسی چه می داند شاید مسوولان امر مطمئن اند که این خودخواهِ نا"راست" رفتنی است و نباید او را جدی گرفت ... و پایان سخن؛ همه کسانی که مدعی دین مداری وی هستند، پای حجت شرعی شان برای رأی به او تا بیخ در گِلِ دروغ فرو رفته؛ و این همه داستان است.

ارسال یک نظر