چهارشنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۸۸

فردا سیاه پوش

زنجان؛ فردا ساعت پنج و نیم عصر ... سیاه پوش به احترام شهدا ... ستاد میرحسین ... چهارراه امیرکبیر؛ روبروی ساختمان امیرکبیر ... با حضور جمشید انصاری؛ نماینده زنجان در مجلس

ارسال یک نظر