یکشنبه، خرداد ۱۷، ۱۳۸۸

چرا خودِ احمدی نژاد مدرک ارائه نمی کند؟

دیشب اتفاق جالبی در مناظره بین کروبی و احمدی نژاد افتاد. وقتی کروبی عین خود احمدی نژاد روی برخی مفاسد و پرونده های اقتصادی و مالی مرتبط با وی انگشت گذاشت؛ مثل کمک هفتصد میلیون دلاری دولت به یک شخصیت مجهول که با مخالفت رهبری منتفی شده یا پرونده اردبیل و یا سیصد میلیارد تومان پول گم شده در دوره شهرداری وی، احمدی نژاد از او خواست "کلی گویی" نکند و مدارک را رو کند؛ کاری که خود احمدی نژاد درباره کسانی که مدعی فساد آنهاست انجام نداده و نمی دهد! در ضمن احمدی نژاد به صراحت نمی گفت که به وزیر کشور فعلی اش به سفارش او وام چند ده میلیارد تومانی نداده اند بلکه می گفت "اگر پیدا کردید مال خودتان"! به نظر شما این منش و اخلاق شایسته رییس جمهوری کشوری چون ایران ما هست؟ یعنی چهار سال دیگر رییس جمهور بودن به این همه تناقض و اخلاق فروشی می ارزد؟ این بازی گرفتن دین و ارزش های دینی توسط مدعی دینمداری چگونه تعبیر و تفسیر می شود؟

ارسال یک نظر