یکشنبه، مرداد ۰۴، ۱۳۸۸

ویژه و غیرعادی – قسمت 4 / گسل هایی با سرعت برق

احمدی نژاد که اینک به نظر می رسد در پی محروم شدن اجباری از همراهی مشایی در پست معاونت اولی خود، کنترل بر اعصاب خود را از کف داده، با عزل دو وزیر منتقد خود، نصاب عزل و نصب وزرا را رد کرده و اینک دولت نهم، طبق اصل 136 قانون اساسی، رسما باید در تنها کمتر از هشت روز به پایان کار خود مجددا از مجلس رای اعتماد بگیرد! ... گسل ها در طول و عرض، با سرعت در حال رشدند. استعفای خود احمدی نژاد هم به نظر من نباید دور از ذهن باشد
*

ارسال یک نظر