جمعه، تیر ۱۲، ۱۳۸۸

اسلام روسی


از اشاره مهم و گذرای مهدی کروبی در بیانیه اش به نقش "همسایه شمالی" در سرکوب های اخیر که بگذریم، امروز دیدم که وبلاگ "حرف حسابی" از اصطلاح "اسلام روسی" در توصیف اوضاع حال حاضر کشور استفاده کرده! ... بسی خوشمان آمد از این ابتکار!
*
کروبی نوشته بود: ... رویای انقلاب مخملی در ذهن ‌این‌ها بوده یا آنها که کابوس آن را می‌دیدند و نیرو به همسایه شمالی گسیل داشتند که آموزش ببینند تا چگونه مردم را با حالت ارعاب و قیافه مهیب و هجوم موتور و زدن باتوم و پرتاب گاز فلفل و زدن کابل بر سر پیر و جوان و زن و مرد و اتومبیل و مغازه بترسانند تا مبادا کسی جرات حضور آرام و در صحنه اعتراض ماندن را به خود بدهد و بعدها هم با همان روش‌های تبلیغاتی و در بوق کردن حرف‌های غیر واقعی، همه را محکوم به اغتشاش، انقلاب مخملی، تخریب و ده‌ها اتهام دیگر نموده و تا جایی پیش رفتند که مردم را به قتل یکدیگر و رفتن در لباس بسیج برای زدن خودشان هم متهم کردند! ::: متن کامل

ارسال یک نظر