دوشنبه، تیر ۲۲، ۱۳۸۸

صبوری به اندازه عشق است


صبوری به اندازه عشق است. آدمی به اندازه یی که چیزی را می خواهد، بر آن پایدار می ماند و در راه آن سختی ها را تحمل می نماید و برای آن مقدمه می سازد و زمینه فراهم می کند


نامه های بلوغ – نامه چهارم - زنده یاد علی صفایی حائری


*
امروز، بیست و دوم تیرماه، سفر بی بازگشت صفایی، ده ساله شد

ارسال یک نظر