پنجشنبه، تیر ۲۵، ۱۳۸۸

تاج شاهیچند شب قبل، خانوادگی رفتیم نمایشگاه آثار "احمد کارگران"ِ عزیز در خانه شهریاران جوان بندرعباس. نمایشگاهی کوچک با دنیایی بزرگ برای فهمیدن. آثار به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه یک مثال خوب از "عمق" در اثر هنری است؛ این را با اعتقاد کامل می گویم. به خود کارگران عزیز همان جا تبریک گفتم و آن تبریک را این جا هم تکرار می کنم. همه آثار را می توانید این جا ببینید. با سیاورشن عزیز هم در این نمایشگاه برای اولین بار از نزدیک آشنا شدم. از مجموعه آثار، از گیتاری عجین شده با سیم خاردار و تاجی بر سر سیب زمینی بیشتر لذت بردم؛ گیتار سوخته و راز "آمیس" هم دیدنی و شنیدنی بود

ارسال یک نظر