دوشنبه، مرداد ۰۵، ۱۳۸۸

یک تیتر خوب

یک تیتر خوب امروز دیدم! علیرضا بهاری در روزنامه محلی دریا، شماره 841، برای گزارش کوتاه خود از کودکانی که سر چهارراه ها کاسبی می کنند، چنین تیتر زده: "ثانیه ای با نان آوران چراغ قرمز". انتخاب کلمه "ثانیه" با مفهمومی دو گانه، که هم همراهی کوتاه گزارشگر را با نان آوران به یاد می آورد و هم یادآور ارتباط "ثانیه" و "چراغ قرمز"، به نظرم تیتر خوبی تولید کرده. تنها سوتیتر این گزارش، با قدری تصحیح، این است: "تا به حال به این نکته فکر نکرده بودم. چراغ قرمزی که برای همه موجب کم طاقتی و بی حوصلگی است برای این افراد، محل رزق و روزی است. چراغی که امثال سارا آرزوی طولانی بودن ثانیه هایش را دارند". کشف این نوع تعارض ها بین لایه های مختلف اجتماعی، اگر با هنر نوشتن روزنامه نگار عجین شود، همیشه خواندنی خواهد بود. این گزارش را استفاده از عکسی مربوط به محل گزارش زیباتر کرده ولی برخی اشکالات از جمله غلط های املایی، از کیفیت آن کاسته.

ارسال یک نظر