پنجشنبه، تیر ۲۵، ۱۳۸۸

زانوهای بی توان

گریه کن هم وطن ... زانوهای ما سال هاست تاب تنمان را ندارد
*
عکس: صحنه سقوط هواپیما در اطراف قزوین

ارسال یک نظر