جمعه، تیر ۲۶، ۱۳۸۸

يك دَم؛ باز شدن روزنه اي كه سال ها مسدود بود

هاشمي رفسنجاني با سابقه اي طولاني در مبارزات انقلابي و سپس مديريت كشور در سطوح عالي، و در حالي كه در معرض بغض جريان هاي مختلف سياسي بوده، امروز روز درخشاني را به نام خود ثبت كرد. دفاع از نقش محوري "مردم" در حكومت داري، تاكيد بر ترديدهاي انتخاباتي، صحه بر لطمه خوردن جدي اعتماد مردم به نظام، درخواست براي آزادي زندانيان و دلجويي از خانواده قربانيان و برچيده شدن فضاي بسته و سانسور زده رسانه اي، همه در كنار هم آبي بود كه امروز رفسنجاني به پاي درخت "جنبش سبز" ريخت. با اين وجود رفسنجاني امروز فراتر از يك مدعي سياسي صرف ظاهر شد و نشان داد كه مي تواند همه جانبه نگر تر باشد؛ با شرح صدر و مداراي بيشتري. حضور كم سابقه و متنوع مردم در نماز جمعه امروز هم نشان داد كه چنان چه نظام راه تريبون هاي عمومي را به روي سلايق گوناگون موجود در كشور بگشايد و روزنه هاي تنفس را منحصر به خود نكند، مردم به معناي واقعي و غير تبليغي آن "مردمي هميشه در صحنه" خواهند بود. حضور نوه امام، سيد ياسر، در اين مراسم هم پيام مهمي داشت؛ همان گونه كه حضور ميرحسين و كروبي و عبدالله نو ري

ارسال یک نظر