شنبه، مرداد ۱۰، ۱۳۸۸

دفاع بد


احمدی نژاد برای تبرّی جستن از اتهام ولایت گریزی در ماجرای نصب و عزل مشایی در مشهد گفته که: "نوع رابطه ما با مقام معظم رهبري فراتر از قالب‌هاي سياسي و اداري است و از جنس محبت، اعتقادي و پدر و پسري است".
الف: لحن نامه احمدی نژاد به رهبری در ماجرای "برکناری داوطلبانه مشایی" و نه "عزل" وی، به هیچ وجه "فراتر از قالب اداری" نیست. کدام پسر به پدر نامه می نویسد و می گوید بر اساس فلان ماده قانونی حرف شما را می پذیرم و لاغیر؟ احمدی نژاد برای عبور از این بحران خود ساخته نیز دست به دامان وارونه نمایی شده است
ب: ماجرای نصب و عزل مشایی همچنین نشان داد که رابطه "رهبری – احمدی نژاد"؛ یک قالب سیاسی و اجتماعی دارد. تنها در یک قالب سیاسی و اجتماعی است که پسر (!) بعد از رسانه ای شدن درخواست پدر، تسلیم می شود
ج: بر اساس آموزه های مسلم قرآنی، رابطه پدر و فرزندی و اطاعت از پدر، بی حد و مرز نیست. بنابر آیات قرآن احترام به پدر و مادر و اطاعت از ایشان تنها در جایی سفارش شده است كه به مخالفت فرزندان با دستورات واجب الاهی و خروج از عدالت و حق منتهی نشود. چنان كه در آیه ای‌ افراد را به برپایی عدل و داد و شهادت دادن به حقیقت و راستی امر می‌كند، حتی اگر بر ضد خود و یا والدین و نزدیكانشان تمام شود. افزون بر این، حضرت حق در قرآن می فرماید: "به انسان سفارش كردیم كه به والدینش نیكی كند و اگر آن دو سعی كردند كه چیزی را كه به آن علم نداری شریك من قرار دهی از آنها اطاعت نكن." لذا رابطه "پدر و پسری" که احمدی نژاد از آن سخن گفته، اگر همانی باشد که قرآن می خواهد و مبتنی بر اعتقادات دینی، با آن چه از مطلق بودن ولایت فقیه و فصل الخطاب بودن آن ترویج شده و می شود، مغایرت دارد.

*


کاریکاتور: محمود نظری

ارسال یک نظر