جمعه، مرداد ۱۶، ۱۳۸۸

گیاهخواران


انقلابیونی که از وحشت و ترور به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده نکنند، "گیاهخوارانی" بیش نیستند - استالین

ارسال یک نظر