یکشنبه، مرداد ۱۸، ۱۳۸۸

... و گرنه "زهرا کاظمی"

... اين در حالي است كه در سراسر جهان، مستندسازان به جهت آنكه بيانگر وقايع و رويدادهاي روز اجتماع هستند، همواره مورد احترام و تكريم قرار دارند.
*
جمله بالا آخرین سطر از خبری است که توسط برخی رسانه های وطنی درباره بازداشت دو هفته ای مستند سازان ایرانی در جمهوری آذربایجان منتشر شده و احترام و تکریم مورد نظر هیچ ارتباطی با مستند سازان از "وقایع و رویدادهای روز اجتماع" ایرانِ خودمان ندارد، مستند سازان شکم شان را صابون نزنند و گرنه "زهرا کاظمی"...!

ارسال یک نظر