دوشنبه، مرداد ۱۹، ۱۳۸۸

بالش های جادویی

به بالش هایی که آیت الله شاهرودی و سردار احمدی مقدم این شب ها زیر سرشان می گذارند و می توانند با آن ها بخوابند، فکر کرده اید؟ باید بالش های معجزه گری باشند ... می شود کسی در کهریزک سهیم باشد و باز بتواند در این شب های پرملال بخوابد؟ باید پای معجزه ای این وسط باشد

ارسال یک نظر