جمعه، شهریور ۰۶، ۱۳۸۸

نسیه ی آرامش فردا


همانگونه که اظهارات مسالمت جویانه اخیر رفسنجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با متهم کردن فرزند وی به فساد مالی در جلسه چهارم دادگاه مواجه شد و عده ای آن را تلاشی برای تداوم وضع بحرانی کشور و چنگ و دندان نشان دادن به رفسنجانی تعبیر کردند، اظهارات ملایم و امیدوار کننده دو روز قبل مقام رهبری در دیدار با دانشجویان نیز با سخنان امروز احمدی نژاد در نماز جمعه تهران روبرو شد که توسط برخی تحلیلگران به "تعارض" تعبیر شده است. علی مطهری، نماینده اصولگرای تهران در مجلس، اخیرا در مصاحبه با روزنامه اعتماد اظهار داشته بود که برخی مقامات امنیتی کشور مانع وحدت مقامات عالیرتبه کشور می شوند و در این باره به طور مشخص از اقدام به بازداشت دختر رفسنجانی در فردای اقامه نماز جمعه توسط رهبری، و در حالی که رفسنجانی آماده می شد در حمایت را از رهبری برای آرام شدن اوضاع بیانیه ای صادر کند، خبر داده بود. محسن رضایی نیز اخیرا اظهارات مشابهی داشته. اگر این تحلیل مطهری و رضایی را بپذیریم حلقه برگزارکنندگان دادگاههای نمایشی، روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس و برخی نظامیان و مقامات رسمی تندرویِ حامی دولت را هم می توان به سیاهه ای افزود که فردای خود را چنان مشوش تصور می کنند که نمی توانند به کمتر از مجازات و در اصل؛ "حذف" رفسنجانی و میرحسین و خاتمی و کروبی رضایت دهند. این تشویش چنان وسیع است که با همه اعمال بی سابقه قدرت برای سرکوب مانع راحتیِ خیال برای این جریان خشمگین شده. این جریان تا نیل به این "خیال راحت" ردّ هر نوع آرامشی را در عرصه سیاسی کشور بلافاصله با گرودغباری برخاسته از اعتراف گیری و انتشار مقاله و ایراد سخنرانی پاک می کند. این جریان نقد "تنش امروز" را به نسیه "آرامش فردا" ترجیح داده است.

*


کاریکاتور: موردیلو

ارسال یک نظر