دوشنبه، مرداد ۲۶، ۱۳۸۸

من

باید عذرخواهی کنم از ندا، آرش، اشکان، امیر، محمد، بهزاد، محمدعلی، هنگامه، شیوا، سمیه، مهدی، سعید، مصطفی، عیسی، محسن، شهاب الدین ... و خیلی های دیگر که حتی اسم شان را نمی دانم یا شاید می دانم و حالا یادم نیست؛ که در این دو ماهه یا جانشان از دست رفت یا آرام شان ... باید عذرخواهی کنم که داغ شان سرد بود بر لوح دلم دیشب در هیاهوی بی خیالی و طرب