دوشنبه، شهریور ۰۲، ۱۳۸۸

غربت

یک خوبی غربت این است که وقتی به زادگاه و شهری که در آن بوده ای برمی گردی راحت تر از خیلی ها متوجه مو سفید شده ها و عصا به دست شده ها می شوی. خیلی راحت تر قد کشیده شده ها را می بینی، خیلی راحت تر برایت معلوم می شود که کدام خیابان و کوچه را ساخته و کدام ساختمان را فروریخته اند ... خیلی وقت ها "درک تغییر" از خود "تغییر" کم اهمیت تر نیست

ارسال یک نظر