پنجشنبه، مرداد ۲۹، ۱۳۸۸

از رهایی طبقه کارگر تا صابون

انقلاب بلشویکی اوایل قرن گذشته با شعار برابری و عدالت و تاکید بر حقوق طبقه کارگر، بر حکومت پادشاهی تزارها در روسیه غلبه کرد و در پی آن اتحاد جماهیر شوروی پشت پرده ای از خون و وحشت و ترور شکل گرفت؛ فقط در دوران استالین بیست میلیون نفر به اتهامات مختلف بازداشت و هفت میلیون نفر در جریان تصفیه ها و اجرای برنامه های انقلابی کشته شدند ... رسوایی اما جای دیگری بود؛ هفتاد و دو سال پس از انقلاب، وقتی نسیم طرح های اصلاح طلبانه گورباچف جراتی نیمه جان به کارگران بخشید، اولین و مهمترین بهانه اعتصاب کارگران معادن ذغال سنگ سیبری "کمبود صابون" بود؛ این که بتوانند بعد از کار طاقت فرسای روزانه سیاهی را از تن و روی خود بشویند! سطح خواسته ها چنین پایین مانده بود ...
*

برای مطالعه بیشتر به فصل "انقلاب در زیرزمین" در "آخرین روزهای امپراتوری شوروی / موسسه اطلاعات " مراجعه کنید

ارسال یک نظر