چهارشنبه، شهریور ۰۴، ۱۳۸۸

می توانی کامنت ها را هم بخوانی؟

سلام آقای ابطحی ... خیلی خوشحالیم که توانسته ای وبلاگت را از زندان به روز کنی؛ همه، پیام این رخصت دلاورانه و آزادمنشانه را به تو برای به روز کردن دریافت کرده ایم احتمالا! ... حالا اجازه داری کامنت ها را بخوانی؟

ارسال یک نظر