جمعه، شهریور ۰۶، ۱۳۸۸

تبدیل مرغ به روباه نارنجی

ابتدا یک مرغ را به صورت قانونی می گیریم
و با رعایت حقوق مرغی به مکانی مناسب منتقل کرده

به او فرصت تفکر می دهیم

سپس او از ما خواهد خواست تا نتیجه تفکراتش را با سایر مرغ ها در میان بگذارد

ارسال یک نظر