یکشنبه، شهریور ۰۸، ۱۳۸۸

اعتماد به نمایش


در یک نمایش، بازیگران وارد صحنه می شوند، یکی قهرمان می شود، آن دیگری ضدقهرمان، یکی موافق خوان، آن یکی مخالف خوان. حرف های حساب شده می زنند، حتی دست و پا و سرشان هم حساب شده تکان می خورد. همه اجزای صحنه سر جای خودند؛ حتی ششلول آویخته از دیوار، نور و رنگ کف صحنه هم. حس و پیامی را که باید، به تماشاگر منتقل می کنند. کسی قرار نیست پایان نمایش را تغییر دهد
*
جلسه رای اعتماد به کابینه دولت در مجلس آغاز شد ... کسی قرار نیست پایان نمایش را تغییر دهد

ارسال یک نظر