سه‌شنبه، شهریور ۰۳، ۱۳۸۸

از عدالت برای سعید تا عدالت برای سعید


امروز دادگاه سعید حجاریان بود ... کسی از سعید عسگر خبر دارد؟

ارسال یک نظر