دوشنبه، شهریور ۰۹، ۱۳۸۸

دوزخی

شعیب پیامبر، صدها سال قبل وقتی خواست موسای جوان را برای چوپانی گوسفندانش انتخاب کند، دو مشخصه "پرهیزکاری" و "توانمندی" او را مد نظر قرار داد؛ هر دو را با هم؛ این را حتی خدا در قرآنش یاد کرده
*
اکرمی، نماینده تهران در مجلس، طی مقاله ای در صفحه دوم شماره روز گذشته، هشتم شهریور، روزنامه همشهری در نقد وزاری معرفی شده برای دولت دهم، بدون نام بردن از کسی، اعلام کرده که در یکی از جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای معرفی شده، وزیر مورد نظر نتوانسته فرق بین شرکت سهامی عام و خاص را توضیح دهد!
*
نه احمدی نژاد قرار است شعیب باشد و نه وزیرش موسی، اما وقیح و پلید و دوزخی است کسی که ایران و ایرانی را به اندازه مزرعه و گوسفندان شعیب هم به حساب نمی آورد.

ارسال یک نظر