جمعه، مرداد ۱۶، ۱۳۸۸

مرخصی

تا یکی دو روز مانده به شهریور را به زور مرخصی گرفته ام و زنجان خواهم بود. "راز سر به مهر" مرتب به روز نخواهد شد؛ بزرگترین غصه همه مرخصی های من!
*
کلی پیامک برای نیمه شعبان از دوستان دریافت کرده ام و چون تصمیم داشته ام هیچ اس ام اس تبریکی نفرستم، به هیچ کدام جواب ندادم؛ امیدوارم دوستان خرده نگیرند. اما ظهر امروز اس ام اسی از یاسین برایم رسید که برای چند نفری در پاسخ اس ام اس تبریک شان فرستادم؛ "1100 سال است کسی منتظر 313 مرد است؛ مرد شدن عجب زمانی می خواهد ... "!

ارسال یک نظر