جمعه، مرداد ۳۰، ۱۳۸۸

ما و سوییس

چهل روز پس از آن که بزرگترین کشتی کانتی نری ثبت شده در جهان با ظرفیت چهارده هزار واحد کانتی نر، با نام ام.اس.سی بآتریس؛ متعلق به شرکت کشتیرانی ام.اس.سی سوییس و ساخت کره جنوبی، وارد بندرعباس شد، ایران نخستین کشتی کانتی نری ساخت خود را، البته با موتور خارجی، با نام "ایران اراک" با حضور احمدی نژاد در بندرعباس، با چهار سال تاخیر، به آب انداخت. مبارک باد اما آیا می دانید ساخت این کشتی حدود شش سال به طول کشیده؟ آیا می دانید با این همه سر و صدا ظرفیت این کشتی حدود یک هفتم بزرگترین کشتی کانتی نری است؟ می دانید کارخانه کشتی سازی هیوندای کره جنوبی می تواند یک کشتی با ظرفیت تقریبا هفت برابر ایران اراک را "ده ماهه" تحویل دهد؟ ... لابد نمی دانید! وقتی همه چیز برای پز دادن و رنگین کردن کتابچه عملکرد باشد، معلوم است که خیلی ها حتی ندانند "سوییس" که بزرگترین کشتی کانتی نری دنیا و دومین شرکت بزرگ کشیترانی جهان را داراست، حتی یک متر مرز آبی ندارد و رییس اش هم برای پیشرفت با زبان تهدید کمتر مانوس است.

ارسال یک نظر