سه‌شنبه، شهریور ۱۰، ۱۳۸۸

شفیعی کدکنی رفت


پیش از شما
به سان شما
بی شمارها
با تار عنکبوت
نوشتند
روی باد
کین دولت خجسته جاوید، زنده باد
*
دکتر شفیعی کدکنی، استاد سی ساله ادبیات فارسی دانشگاه تهران، در سکوت خبری ایران را برای تدریس زبان و ادبیات فارسی به مقصد دانشگاه پرینستون آمریکا ترک کرد. وی پیشتر دعوت به تدریس در دانشگاه های آکسفورد، کمبریج و هاروارد را قبول نکرده بود ... شعر بالا از اوست

ارسال یک نظر