چهارشنبه، شهریور ۱۱، ۱۳۸۸

شب شعر شهریور بندر


ساجده از کوه افتاد
کوه از ساجده
کوه به کوه رسید
آدم به آدم نرسید

محمدحسن مرتجا
*
چهارشنبه، یازدهم شهریور، به یاد شاعره، وبلاگ نویس (+) (++) و کوهنورد، ساجده کشمیری، که در صعود به دماوند درگذشت، مراسمی برگزار می شود ... خیلی دوست دارم، آن جا باشم.

ارسال یک نظر