پنجشنبه، شهریور ۱۲، ۱۳۸۸

چند کیلو لنکرانی!

" ... به عنوان یک پزشک از آقای رییس جمهور انتظار نداشتم جناب وزیر بهداشت و درمان دکتر لنکرانی را به هلو تشبیه کنند، البته ایشان قصد شوخی و رساندن میزان علاقه خود به دکتر لنکرانی را مد نظر داشتند ولی به هر حال در نزد عامه جالب نبود. مثلا چند روز پیش رفته بودم میوه فروشی خرید کنم آقای فروشنده با خنده به هلوهای مغازه اشاره کرد و گفت: یه چند کیلو لنکرانی تازه هم ببر".


یک مورد پیام تلفنی – روزنامه صبح ساحل بندرعباس – 11 شهریور 88

ارسال یک نظر