یکشنبه، شهریور ۱۵، ۱۳۸۸

دروغ این ها از صداقتشان مایه می گیرد!

"با این ها که اعتقاد به قداست دزدی و ضرورت چپاول دارند، نمی توان با نصیحت و خدا و جهنم حرف زد که به خاطر خدا چپاول می کنند و به خاطر بهشت با علی می جنگند و فرق اسلام را می شکافند.
دروغ این ها از صداقتشان مایه می گیرد و این خطرناک است. این ها مغرور صداقت و نیت پاک خویش هستند و نمی فهمند که شیطان چگونه انسان را ذلیل می کند و باطل دیگران باعث می شود که تو از حق و حقیقت و صداقت و قداست خودت دست برداری و به استناد چپاول دیگران و فساد دیگران، خودت را به شیطان بفروشی و قربه الی الله و به خاطر این که دیگران جایزه نگیرند، سر حسین را خودت به توبره بیندازی، با این منطق که اگر من نکنم دیگران می کنند پس بگذار من قشنگ تر ببرم و با توجه و رو به قبله و با اسم خدا، سر حجت خدا را ببرم و دست او را ببندم".

زنده یاد علی صفایی حائری – درس هایی از انقلاب؛ قیام

ارسال یک نظر