شنبه، مهر ۰۴، ۱۳۸۸

این حیرت بی جاست


اظهارات دیروز آیت الله جنتی در نماز جمعه تهران و چراغ سبز وی برای "برخورد"، حیرت برخی را برانگیخته که البته به دلیل زیر حیرت به جایی نیست
الف) جنتی؛ دیروز: "اگر دستگاه قضایی نتوانست با اغتشاشگران برخورد کند وظیفه هر مسلمانی است که با آشوبگر برخورد کند".
ب) امام خمینی؛ بند "م" وصیت نامه؛ "از آزادیهای‌ مخرب‌ باید جلوگیری‌ شود و از آنچه‌ در نظر شرع‌ حرام‌ و آنچه‌ برخلاف‌ مسیر ملت‌ و كشور اسلامی‌ و مخالف‌ با حیثیت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ است‌ به‌ طور قاطع‌ اگر جلوگیری‌ نشود، همه‌ مسئول‌ می‌باشند و مردم‌ و جوانان‌ حزب‌اللهی‌ اگر برخورد به‌ یكی‌ از امور مذكور نمودند به‌ دستگاههای‌ مربوطه‌ رجوع‌ كنند و اگر آنان‌ كوتاهی‌ نمودند، خودشان‌ مكلف‌ به‌ جلوگیری‌ هستند"

ارسال یک نظر