سه‌شنبه، شهریور ۲۴، ۱۳۸۸

فروپاشی نرم افزاری


"براندازی نرم" یا کودتا و انقلاب مخملی؛ "ظاهرا" حالا تبدیل شده به اسم رمز یکسان سازی فضای سیاسی کشور؛ این که همه به یک گونه بیندیشند و عمل کنند و یا حداقل سکوت پیشه سازند اما "مطمئنا" آن چه در این بین جدی گرفته نمی شود جریان "فروپاشی نرم افزاری" است آن گونه که از بیت امام گرفته تا خانواده شهید رجایی و شهید بهشتی و شهیدان باکری، از صادق آهنگران گرفته تا محمد نوری زاد، از هاشمی و خاتمی و میرحسین و کروبی گرفته تا بهزاد نبوی و امین زاده و تاج زاده و حجاریان، و از مراجع و حوزویان منتقد گرفته تا روزنامه نگاران باورمند به اصل و اساس نظام، همگی را که عقبه های معنوی و نرم افزاری نظام اند، دچار ویروسی ساخته اند که ماحصل آن، از کار افتادن چرخه حیاتی خودترمیمی در نظام است. کسانی که به "صورت" یا حتی به "سیرت"، نگران "براندازی نرم" اند کاش گوشه چشمی هم به "فروپاشی نرم افزاری" داشتند و لختی راندن منتقدان به بهانه مکرر "میزان حال فعلی افراد است" را به تماشای آینه ای که "حال فعلی" خودشان را فریاد می کشد، فرو می گذاشتند.


کاریکاتور: Darko Drljevic--Montenegro

ارسال یک نظر