دوشنبه، شهریور ۳۰، ۱۳۸۸

کار ناتمام


به سعید عسگر بگویید این هفته دو شب را حتما پای تلویزیون باشد؛ قرار است حجاریان با دو نفر دیگر اعترافات کنند؛ درباره مسائل اخير كشور و علل "واقعي" تغيير نگرش و تحولات فكري شان. می تواند جای گلوله ای را که به گونه چپ حجاریان زد، یک بار دیگر از رسانه ملی ببیند؛ گلوله ای که علل واقعی تغییر را برای او روشن نکرد ...

ارسال یک نظر