سه‌شنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۸۸

خودکفایی با غلط املایی

گمان نکنم هنوز سر و صدا و تبلیغات وسیع درباره ساخت اولین کشتی اقیانوس پیما در ایران از یاد کسی رفته باشد. این کشتی را کشتیرانی ملی کشور، یعنی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی سفارش داده که البته با کلی تاخیر تحویل می گیرد. بر اساس چنین سفارشی باید اسم شرکت کشتیرانی مالک کشتی توسط سازنده روی بدنه کشتی نوشته شود. یک هفته پیش در عکس تبلیغاتی این کشتی که هنوز در سطحی گسترده در بندرعباس در معرض دید ملت خودکفا قرار دارد، متوجه نکته ای شدم و آن این که معادل انگلیسی نام اختصاری شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی روی این عکس ها "غلط" است! این یک معنا بیشتر ندارد؛ این اسم در "دنیای خارج از کلک های تصویری" هنوز روی کشتی نوشته نشده و این باز یعنی این که هنوز این کشتی برای تحویل به صاحبش کار دارد؛ البته آن چه مهم بود تبلیغات گسترده رسانه ای و کوبیدن مشت بر دهان استکبار بود که به نحو احسن انجام شد، این که کشتیرانی واقعا کی بتواند کشتی اش را راهی "اقیانوس غیرفوتوشاپی" کند، اهمیت چندانی ندارد. در عکس پایینی یک کشتی واقعی را بدون غلط املایی می بینید

ارسال یک نظر