سه‌شنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۸۸

داغ پیامبری بر دل احمدی نژاد


احمدی نژاد در آغاز پنجمین سال ریاست جمهوری اش برای بار پنجم عازم نیویورک می شود تا در اجلاس سالیانه سازمان ملل شرکت و ابنای بشر را به عدالت و یکتاپرستی و صلح دعوت کند و همگان را به آمدن آخرین منجی بشارت دهد و از خطرهای بزرگ استکبار و صهیونیسم بترساند. حس پیامبرانگی محمود احمدی نژاد هر ساله در چنین مناسبتی عود می کند اما این بار حتی اگر بخواهد قبای نوح نبی را بر تن و همگان را به کشتی خود دعوت کند، کسی که وجدانی خاک گرفته نداشته باشد نمی تواند ترک های بزرگ و بادبان سست کشتی این پیامبر خودخوانده را نبیند. کهریزک عدالت کش دخمه ای در همین کشتی بود، ندا و سهراب و اشکان و محمد و که و که ناگزیر داخل همین کشتی بودند که تابوت شان بیرون آمد، هر روز تیغ سانسور تیزتر از دیروز است و سبزینگی را تاب ندارند. این بار در نیویورک، جایی که شهید رجایی را بهزاد نبوی همراهی کرد تا از دردهای یک انقلابی برای جهانیان سخن بگوید و از قضا اولی کشته شده و دومی در زندان است، داغ پیامبری باید بر دل احمدی نژاد بماند

*


عکس: شهید رجایی و بهزاد نبوی در سازمان ملل

ارسال یک نظر