پنجشنبه، مهر ۰۲، ۱۳۸۸

مجمع عمومی سازمان ملل سالن دادگاه نبود که به راحتی پر شودعکس بالا: سالن دادگاه محل محاکمه دسته جمعی متهمان حوادث بعد از انتخابات - تهران

عکس پایین: مجمع عمومی سازمان ملل متحد به هنگام سخنرانی احمدی نژاد - نیویورک

ارسال یک نظر